Förskoleklassen

Förskoleklass

Pedagogiken i förskoleklassen bygger på det lustfyllda lärandet. Med leken i fokus formas eleverna till att hitta tillhörighet samt lära sig att kommunicera och samspela med andra. Tillsammans skapar vi en trygg och tillåtande miljö där vi stöttar och leder eleverna vidare i sin personliga utveckling.

Under de första åren i skolan arbetar vi mycket med språkutveckling, matematiskt tänkande, elevinflytande, konflikthantering, skapande verksamhet, musik, lek och rörelse.

Från och med läsåret 2018/2019 är förskoleklass obligatorisk.

Fri lek Foto: Jenny Brodin

 

 

Tema Bild Foto: Jenny Brodin

 

 

I förskoleklassen på Kyrkheddinge skola arbetar Jenny Brodin som är förskollärare.

Verksamheten startar kl 8.05 och slutar kl 13.25.

Dagen börjar med en gemensam samling där vi samtalar om dagen, vilket datum det är, vilka som är närvarande/frånvarande, vad vi ska göra under dagen samt övrigt som är aktuellt för gruppen. Vi skriver också på tavlan vad som ska hända under dagen och tydliggör detta med hjälp av bilder för att varje barn ska veta hur dagsprogrammet ser ut.

Sedan startar dagens aktiviteter som sker i hel –eller halvklass. Ca kl 9.00 har vi fruktstund och sedan får barnen leka fritt, fram till rasten som är 9.25 -9.45. Efter rasten startar en ny aktivitet som varar fram till lunch som vi äter de flesta dagar 10.50. Efter lunch är det lunchrast till kl 12.05 och sedan har vi en lugn och mysig stund med högläsning. På eftermiddagen har vi oftast ett tema som barnen själva har valt eller fri lek där barnen får välja själva vad de vill göra. Innan vi slutar 13.25 samlas vi en kort stund och pratar om hur dagen har varit.

Aktiviteter som barnen får delta i är bla. Språklek, gymnastik, mattelek, musik, drama, bild naturvetenskap, pyssel och konstruktion samt  SET = Social Emotionell Träning.

SET syftar till att träna upp elevernas sociala och emotionella förmåga.

Temaområden i  SET

 • Att hantera sina känslor
 • Självkännedom
 • Motivation
 • Empati
 • Social kompetens
 • Emotionell intelligens

Mattelek Foto: Jenny Brodin Språklek Foto: Jenny Brodin

Förskoleklassens mål

 • Att leken ska genomsyra verksamheten.
 • Få eleverna att  bli en grupp som man känner samhörighet med.
 • Lära känna skolmiljön och dess rutiner.
 • Känna trygghet och tillit till vuxna och de äldre eleverna på skolan.
 • Respektera andra människors egenvärde.
 • Ta ansvar för sina saker och vara rädd om vår miljö.
 • Träna sig i konfliktlösning
 • Väcka nyfikenhet inför läs och skriftspråk samt matematiska begrepp

Hemvärnsparken Foto: Jenny Brodin Gymnastik Foto: Jenny Brodin Fri lek (7) Mattelek Foto: Jenny Brodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill ni veta mer om verksamheten i Förskoleklass eller om ni vill komma och besöka oss så kontakta Jenny Brodin på telefonnummer 046-251563.

Hoppa till navigering