Klass 2

Årskurs 2          -> 11 elever

 

 

 

Klasslärare Matilda Ljungberg

Fritidsledare Denise Sjöberg

Idrottslärare Johan Strandkvist

Slöjdlärare  Tim StrömbergCarina Grankvist

Musiklärare Hanna Söderberg

Specialpedagog Gertie Sääf

 

 

Hoppa till navigering