Klass 3

Årskurs 3          -> 14 elever

 

Grundskollärare Linda Svensson åk 3

Idrottslärare Johan Strandkvist

Slöjdlärare Tim Strömberg,  Carina Grankvist

Musiklärare Hanna Söderberg

Specialpedagog Gertie Sääf

Hoppa till navigering