Klass 4

Årskurs 4          -> 16 elever

 

 

 

Grundskollärare Christina Ilve Dehman årskurs 4

 Grundskollärare Helene Edenhorn årskurs 5-6

Fritidspedagog Magnus Christell

Idrottslärare Johan Strandkvist

Slöjdlärare Jonas segerström,  Carina Grankvist

Musiklärare Hanna Söderberg

Bildlärare Anna Grevin

Engelsklärare Annika Berglund

Specialpedagog Gertie Sääf

Hoppa till navigering