Klass 5-6

År 5-6          -> 21 elever

 

 

Grundskollärare Christina Ilve Dehman

Grundskollärare Helene Edenhorn

Fritidspedagog Magnus Christell

Idrottslärare Johan Strandkvist

Slöjdlärare  Carina Grankvist

Musiklärare Hanna Söderberg

Bildlärare Anna Grevin

Engelsklärare Annika Berglund

Specialpedagog Gertie Sääf

 

 

Hoppa till navigering