Den lilla skolan med stor gemenskap -

Kyrkheddinge skola Foto: Sara Drincic Jeppsson

Kyrkheddinge skola är den lilla skolan med stor gemenskap – där trygghet, kunskaper och engagemang står i centrum.

Den härliga utemiljön och närliggande naturområden används aktivt i skolarbetet och fritidsverksamheten.

Skolbarnsomsorgen, fritids, är en naturlig fortsättning på dagen för de barn som är inskrivna i denna verksamhet. Deras lokaler ligger på andra våningen i den stora skolbyggnaden.

Vår vision är att alla barn och elever i Kyrkheddinge ska få den kunskap och det självförtroende som behövs för att lyckas i framtiden utifrån ett flexibelt lärande med förväntningar och utmaningar.

Hoppa till navigering