Likabehandlingsplan värdegrund

Likabehandlingsplan/Antimobbingplan gäller för elever och personal påLikabehandling_2 Bild av Emma Danielsson
Kyrheddinge skola och omfattar alla verksamheter som förskoleklass, skola
och fritidsverksamheten.

 

Målsättning och värdegrund

Vi arbetar för att alla barn/elever utvecklas och erhåller kunskap i en lugn och säker miljö samt bemöts med respekt. Vår målsättning är att alla trivs, känner trygghet och glädje. All personal i förskola och skola arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan Kyrkheddinge skola 18 19

Länkar om Mobbning

Likabehandling – Skolverket
Barnombudsmannen
Friends för föräldrar
Rädda Barnen om mobbning
Blogg om nätmobbing

 

 

Hoppa till navigering