Skolhälsovård

Margareta Dellhede är skolsköterska på Stanstorpsskolan och Kyrkheddingeskolan.

Du kan komma till skolsköterskan om det är något du vill fråga om, har skadat dig eller vill prata en stund.

Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterskan. Elevhälsan medicinska insats arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Vi arbetar under hälso- och sjukvårdslagens sekretess, vilket betyder att vi har tystnadsplikt.

Skolsköterskan är på Stanstorpsskolan måndag-fredag varje vecka och på Kyrkheddingeskolan tisdag förmiddag varje vecka.

Skolsköterskan nås på 046-25 11 87 eller via mail alternativt SMS.

Mer information om elevhälsans medicinska insats finner ni på resurscentrums hemsida.

 

hej

 

 

 

Hoppa till navigering