Elevrådet

En representant från varje årskurs träffas tillsammans med Dan Hansson Bit. rektor för elevråd ungefär en gång per månad. Då tar man upp frågor som kommit fram på de olika årskursernas klassråd. Det finns en ordförande och en sekreterare.

Protokoll från elevrådet delas sedan ut till alla elever.

 

 

Hoppa till navigering