Kamratstödjare

Två elever ur varje årskurs är kamratstödjare och utses för ett läsår i taget. En kamratstödjare ska vara en god kamrat och föregå med gott exempel.

En kamratstödjare är en kamrat, som ser vad som händer när den vuxne inte är närvarande och som berättar för antimobbning-teamet, vad hon/han uppmärksammat. Detta är inte, har vi poängterat, att skvallra. Det är att bry sig om, att stödja, att sätta stopp för mobbning.

Det som tas upp i kamratstödjargruppen, vid samtal med antimobbning-teamet, stannar inom gruppen.

En kamratstödjare får, men måste inte ingripa, när den uppmärksammar trakasserier. Kamratstödjaren bör tillkalla en vuxen.

Kamratstödjarna och antimobbning-teamet träffas ca 40 minuter, en gång/månad. Vid behov oftare.

 

 

 

Hoppa till navigering