Surfplattor i förskolan

I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att barnen ”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”.

Ett sätt att jobba med detta är att använda pedagogiska appar i-padden. Många appar används även för att utveckla sitt modersmål.
Apparna vi använder har ett pedagogiskt syfte, t ex språkträning och matematiska begrepp.

Här kommer några pedagogiska appar vi använder;
Matematik; Nallemix, ”Räkna med djur” och ”Lär med Nisse”. Språkträning ; Magnetisk ABC och ”Radioapan”.
De yngsta barnen tittar gärna på ”sound track” en digital pekbok.
Barnen tränar teknik i appen ”uppfinningar”, med Pettsson.
Ibland sitter barnen flera tillsammans och spelar, då tränar de samarbete, de lär också av varandra!