Skapande

Nu har vi börjat fokusera på nästa läroplansområde, Skapande. Eftersom det snart är påsk valde barnen på småbarnsavdelningarna att pyssla lite.

Vi har denna vecka hjälpts åt att göra en stor, fin kyckling med våra handavtryck. Detta för att barnen ska få prova på att arbeta med olika material samt att våga arbeta med händerna. (Hur känns färgerna mot handen, kladdigt? Kallt?)

Självklart har vi inte slutat läsa sagor bara för att det temat är avslutat för denna gång. Att läsa böcker för barnen är mycket viktigt för deras språkutveckling, ordförråd och språkförståelse. Att läsa några böcker varje dag både hemma och på förskolan gynnar alltså era barns utveckling samtidigt som man har en lugn mysig stund tillsammans. Bara positivt resultat alltså.

Samtala gärna lite kring bilderna och händelsen i boken som avslutning på sagostunden så barnen får en chans att reflektera kring det ni läst.