Sandarbetet klart

All sand är nu utbytt. Green har gjort ett mycket fint arbete!