Sammandrag av föräldramöte

Här finner ni ett sammandrag från förskolans föräldramöte.

Läs mer