Välkommen till en ny termin!

Här kommer samlad information om våren på förskolan:

Under förra terminen har vi satt igång med ett gemensamt tema kring Barbafamiljen för hela förskolan. Det har fallit väldigt väl ut. Vi har också arbetat mer fördjupat med tänket kring våra lärmiljöer, framförallt lekhallarna. Ett nytt bibliotek har tagit form med inspiration från ett förskolebibliotek i Lund. Våra bibliotekarier Maria Heimer och Helene Karlsson har stöttat oss i det här arbetet.

  • Likabehandlingsplanen är reviderad och kommer inom kort att finnas tillgänglig på Mellanvångens förskolas hemsida.
  • Vklass är nu ingång. Alla föräldrar har fått sina inloggningar innan jul. Från och med den sista januari används endast Vklass för barnens schema. Har du några frågor vänd dig gärna till pedagogerna så hjälper de dig att komma igång.
  • Ni kan ta del av de nya Tillämpningsföreskrifterna på vår hemsida.
  • Den 7 mars och 19 maj har vi förskoleråd kl.18.00 – 19.00!
  • Den 19 maj är det även vernissage med öppet hus mellan 15.00 – 17.30.
  • Information för blivande F klass barn med placering på Mellanvångsskolan sker den 12 maj kl 18.00 – 19.00.
  • Inskolning för blivande F klass barn sker den 25,26 och 27 maj mellan kl 9.00 – 11.00. För de föräldrar vars barn skolas in på Mellanvångsskolan erbjuds inskolning samma dagar och tider som barnen skolas in.
  • Förskolan håller stängt för planering fredagen den 27 maj.
  • Vi öppnar 6.30 och är sammanslagna till kl 7.15. Därefter går alla till sina avdelningar. Från kl 16.15 är vi återigen sammanslagna på avdelning Nallen där vi stänger.

 

Pågående arbete på förskolan:

Lagom till jul kom tomten med olika djur som vi gemensamt ska arbeta med. De olika avdelningar fick olika djur som de ska arbeta med. Uppdraget är: Djuren är våra vänner och vi ska undersöka var de bor, hur de lever, vad de äter etc. Vi ska lära känna våra vänner så att vi kan vara rädda om varandra. När vi är färdiga kommer vi att ha en utställning i vår långa korridor.

Samtlig personal på förskolan kommer att genomgå en kurs vid fyra tillfällen under april och maj månad i ”Problemskapande beteende” som leds av vår skolpsykolog Christian Servin och specialpedagog Maria Ohlsson. Kursen utgår ifrån boken med samma titel och är skriven av Bo Hejlskov Élven. Vi kommer även att bjuda in till temakvällar för föräldrar på vår förskola under vårterminen. Mer information kring detta kommer inom kort.

Personal och skolledning på Mellanvångens förskola