Vårhälsning

I arbetet med vårt gemensamma tema kommunikation har vi under våren lagt fokus på att arbeta normkritiskt.

Vad signalerar våra lärmiljöer? Vad signalerar bilder, färger, material och litteratur?

Vi har observerat och intervjuat barnen för att få deras åsikter och respons. En fortbildning med skolverkets ”7 timmar om Jämställdhet” hjälper oss att bli ytterligare medvetna om vårt sätt att bemöta barnen.

Tänkvärt av författaren Karin Salmson: ”Genom att låta det olika vara det självklara skapas nya och mer tillåtande normer”

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.





 characters available