Läsande förebilder

Vi har i samband med Läslyftet tittat över och förbättrat våra läsmiljöer. Vi har böcker i flera rum och erbjuder barnen möjlighet till samtal kring den skrivna texten flera gånger om dagen. Det behöver inte vara i bokform som vi visar på den skrivna texten, det viktiga är att vi läser och visar att den skrivna texten är viktig.

Läs mer