Förskolebarnens litteraturpris 2019- ”Detta är vår favorit – man får göra och klä sig som man vill och vi ska inte reta någon som har sin favorittröja på sig”.

Förskolebarnens litteraturpris är instiftat av Inläsningstjänst och syftar till att öka barns intresse för böcker. Förskolebarn runt om i Sverige har fått läsa valfritt antal böcker från ett urval av 30 böcker.

På avdelningen Leoparden på Mellanvångens förskola går barn i åldern 4-5 år och de ville gärna vara med i denna spännande omröstning. Nedan kan ni läsa om deras process och vilken bok de slutligen röstade fram som sin vinnare.

Barn och pedagoger från Leoparden fick hjälp av bibliotekarien Evelina, som arbetar på Staffanstorps bibliotek, att ta fram 20 böcker till avdelningen. Med hjälp av appen ”Polyglutt”, som är ett digitalt bibliotek, så har barnen även kunnat lyssna på samma böcker ensam på Ipad, i liten grupp eller tillsammans i storgrupp genom projicering på vägg. På detta sätt har böckerna funnits tillgängliga på flera sätt, både analogt och digitalt, för barnen.

Den första omröstningen avslutades den 17 mars och då fick barnen två röster var. Till tonerna av Vivaldis ”Fyra årstider” fick de en och en gå in i ett nedsläckt rum med en naturbild projicerad på väggen. De la två kaplastavar på två av sina favoritböcker. Varje barns röster antecknades och kaplastavarna togs bort för att barnen skulle kunna rösta anonymt och inte påverka varandra.

Efter första omröstningen fick Förskolebarnens litteraturpris fram fem finalistböcker och barnen på Leoparden blev väldigt glada då deras framröstade bok ”Hamstern är borta” av Andreas Palmaer och Ingela P. Arrhenius var bland dem. Övriga böcker var ”Drakeld”, Alla får åka med”, ”Minifakta om hajar” och ”Viktors nya tröja”. Dessa böcker arbetade gruppen sedan med under en månads tid. De har läst, tittat på bilderna, lyssnat, använt digital teknik, dramatiserat, ritat och haft boksamtal kring böckerna.

I den andra omröstningen fick barnen en röst var. Under denna period var en del barn lediga eller sjuka så det blev både fysiska röster och sms-röster för att alla skulle vara delaktiga in i det sista då detta har varit ett pågående projekt under hela terminen. Det var väldigt jämnt mellan tre av finalistböckerna men boken som vann var ”Viktors nya tröja” av Camilla Gunnarsson och Kelly Sallinen.

Såhär löd barnens motivering till sin vinnare: ”Detta är vår favorit – man får göra och klä sig som man vill och vi ska inte reta någon som har sin favorittröja på sig”.

Alla inblandade beskriver att det varit ett fantastiskt läsprojekt att arbeta med och att det har varit utvecklande för både barn och pedagoger. Arbetslaget har fått inspiration till nya böcker och hur man kan arbeta med dessa. Vi hoppas alla att Förskolebarnens litteraturpris är ett återkommande inslag då det varit både inspirerande, roligt och utvecklande!