Förskolan som ger ditt barn nya erfarenheter!

Mellanvångens förskola är en förskola med barn i åldrarna 1-5 år uppdelade på sex avdelningar, varav tre avdelningar är för de yngre barnen och tre avdelningar är för de äldre barnen.

I förskolepedagogiken har leken stor betydelse och verksamheten bygger på barnens lust, nyfikenhet och behov av att få utforska sin tillvaro. Allt arbete som sker utgår från förskolans läroplan, Lpfö 98 (revideras 2018).

På förskolan lägger vi grunden till ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. Ledorden kunskap, glädje, trygghet, självständighet och kreativt tänkande genomsyrar verksamheten. Leken genomsyrar vår verksamhet då vi anser att den har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Vi arbetar målmedvetet för att stärka barnen i deras språkutveckling

På Mellanvångens samarbetar vi bland annat genom gemensamma fortbildnings- och utvecklingsprojekt med övriga kommunala förskolor. Under sommar- och julledighet slår vi ihop avdelningarna.

Vi är ute på gården varje dag i alla väder. Vi rör oss också utanför förskolan och gör utfärder i närmiljön.

På Mellanvångens förskola lägger vi stor vikt vid att alla barn har en trygg relation till alla vuxna på förskolan och till de andra barnen i gruppen. Trygghet är en förutsättning för allt lärande.

Vårt motto är trygghet, engagemang och mod.

 

 

Hoppa till navigering