Vision och profil

Vårt mål är att i en trygg, lustfylld och stimulerande miljö skapa grunden till ett livslångt lärande hos varje barn.

Vi har ett temainriktat arbetssätt, där vi utgår från läroplanen för förskolan.

Leken genomsyrar vår verksamhet då vi anser att den har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Vi tycker även att det är viktigt att stödja barnen i deras språkutveckling och arbetar målmedvetet för att stärka och stimulera barns språk.

Det är mycket vi vill att barnen har med i sin ryggsäck. Det vi anser vara viktigt att de tar med sig är ett gott självförtroende, nyfikenhet och ett reflekterande tankesätt som i sin tur kommer att hjälpa dem att erövra nya erfarenheter och upptäckter.

Vår profil

Vi bidrar till trygghet, engagemang och mod genom utbildade och intresserade pedagoger som vill ge barnen en bra start på ett livslångt lärande.Vi är särskilt stolta över våra stora ljusa och fina lokaler och vår stora gröna gård.

 

Hoppa till navigering