Förskolan är stängd den 13 januari 2014

Förskolan är stängd den 13 januari 2014 på grund av personalens fortbildning och utvärdering av verksamheten.

Läs mer