Barnens introduktion

Att börja förskolan innebär en stor omställning för ert barn, men även för er vårdnadshavare. Introduktionen/inskolningen är en viktig period då vi bygger upp en trygg och förtroendefull relation med ert barn och er vårdnadshavare. Tiden för detta anpassar vi efter ert barns ålder, utvecklingsnivå och behov. Några veckor efter avslutad introduktion/ inskolning erbjuds ett uppföljningssamtal.

Ett förtroendefullt samarbete och en rak, ärlig kommunikation mellan er vårdnadshavare och pedagoger är viktig. I mötet får ni ta del av verksamheten och ert barns lärande och vi får värdefull information om något som hänt som kan påverka ert barn under dagen. Vi har ansvaret för ert barn när hen kommit till förskolan. Det är viktigt att ni tydligt lämnar över barnet och säger hejdå när ni går.

Hoppa till navigering