Chefsbyte

Vid årsskiftet blev Mellanvångens förskola en egen resultatenhet. Detta innebär att Kerstin Levin inte längre är ytterst ansvarig för förskolan.

Läs mer