Minnesanteckningar från förskolerådet

Den 24 november var det förskoleråd på Mellanvångens förskola.

Läs mer

Anteckningar från senaste förskolerådsmötet

Förskolerådet består av ca 2 föräldrarepresentanter från varje avdelning.

Läs mer