Språk och kommunikation

På de olika avdelningarna här på Mellanvångens förskola arbetar vi kring språk och kommunikation på många olika sätt.

Läs mer