Surfplattor i förskolan

I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att barnen ”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”.

Läs mer