Förskolan som ger ditt barn nya erfarenheter!

Vårt mål är att i en trygg, lustfylld och stimulerande miljö skapa grunden till ett livslångt lärande hos varje barn. Leken genomsyrar vår verksamhet då vi anser att den har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Vi tycker även att det är viktigt att hjälpa barnen i deras språkutveckling och arbetar målmedvetet för att stärka och stimulera barns språk.

Läs mer »

Läsande förebilder

Vi har i samband med Läslyftet tittat över och förbättrat våra läsmiljöer. Vi har böcker i flera rum och erbjuder barnen möjlighet till samtal kring den skrivna texten flera gånger om dagen. Det behöver inte vara i bokform som vi visar på den skrivna texten, det viktiga är att vi läser och visar att den skrivna texten är viktig.

Läs mer »

Bildpromenad

I utbildningen ”Läslyftet” som vi går via Skolverket får vi lära oss en del som även ni som vårdnadshavare kan ha nytta av. De tankarna publicerar vi här. Undrar ni över något, tveka inte att fråga.

Läs mer »

Nytt tak på Mellanvångens förskola

NCC kommer att påbörja ett välbehövligt takbyte under sommaren 2017. Ställningar kommer att sättas upp kring hela förskolan under veckorna 29-30. Parkeringen begränsas något under tiden för bytet.

Läs mer »

Vårhälsning

I arbetet med vårt gemensamma tema kommunikation har vi under våren lagt fokus på att arbeta normkritiskt.

Läs mer »

Julhälsning

Tack för den här terminen. Nu önskar vi er alla en riktig god jul och ett gott nytt år!    

Läs mer »