Förskolan som ger ditt barn nya erfarenheter!

Vårt mål är att i en trygg, lustfylld och stimulerande miljö skapa grunden till ett livslångt lärande hos varje barn. Leken genomsyrar vår verksamhet då vi anser att den har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Vi tycker även att det är viktigt att hjälpa barnen i deras språkutveckling och arbetar målmedvetet för att stärka och stimulera barns språk.

Läs mer »

Sammandrag av föräldramöte

Här finner ni ett sammandrag från förskolans föräldramöte.

Läs mer »

Nytt från Leoparden och Giraffen

Idag hände det saker minsann….. klicka här

Läs mer »

Inbjudan till föräldramöte

Det har blivit dags för höstens föräldramöte. Inbjudan och dagordning finner ni här.

Läs mer »

Välkomna till ett nytt läsår!

Här kommer lite information kring vårt nya läsår.

Läs mer »

Nya tillämpningsanvisningar för förskolan

Nya tillämpningsanvisningar ”Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun” samt en höjning av högsta avgiftsnivåerna/inkomsttaket  för maxtaxa, är beslutat i Kommunfullmäktige att träda i kraft 2015-07-01. De nya tillämpningsanvisningarna hittar ni här.

Läs mer »