Förskolesamråd

Förskolesamrådet ger dig möjlighet att som förälder engagera dig i förskolans generella frågor. Du får aktuell information och ges möjlighet att framföra dina och andra föräldrars synpunkter. Ingen fråga är för liten att ta upp om den är av generell karaktär och berör fler än det enskilda barnet/personalen/en liten grupp.

Föräldrarepresentanter (en från varje avdelning), personalrepresentanter och förskolechef träffas en gång på hösten och två gånger på våren. Protokollen läggs ut på V-klass och på hemsidan samt anslås på förskolan.

Minnesanteckningar 24/11 – 2014

Minnesanteckningar 25/2 – 2015

Minnesanteckningar 19/10 – 2015

Minnesanteckningar 7/3 – 2016

Minnesanteckningar 19/5 – 2016

Minnesanteckningar 24/10 2016

Minnesanteckningar 27/2 2017

Minnesanteckningar 8/5-2017

Minnesanteckningar 23/10-2017

Hoppa till navigering