Utvecklingssamtal

Under läsåret kommer ni att bjudas in till utvecklingssamtal på förskolan. I enlighet med skollagen erbjuder vi ett samtal per verksamhetsår. På Mellanvångens förskola har vi valt att lägga utvecklingssamtalet på höstterminen för de äldre barnen och på våren för de yngre barnen. Syftet med dessa samtal är att prata om ert barns utveckling. Vid samtalet kommer ni att få ta del av den pedagogiska dokumentationen som finns om ert barn.

Om ni har funderingar kring ert barns utveckling och/eller sociala samspel eller om ni har andra frågor som ni behöver samtala om tillsammans med personal på förskolan bokar personalen på avdelningen gärna in ett extra samtal med er.

Hoppa till navigering