Styrdokument

Förskolan styrs av en läroplan, Lpfö 98, fastställd av regering och riksdag.  I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Förskolechefen ansvarar för att förskolans verksamhet följer läroplanen.

Läroplaner och riktlinjer för förskolan

Hoppa till navigering