Tillbakablick…

Höstterminen 2010 arbetade 3a en del med leksaker. Det blev föredrag om favoritleksakerna. Sen skrev eleverna en kort text på datorn och leksakerna fotograferades. Tyvärr kom inte alla bidrag ut på hemsidan. Idas isbjörn hittade dock ut.