Skateboard

Redan första veckan ville två elever i 4a hålla ett föredrag. Det blev ett föredrag om skateboard.

Igår var det så dags att hålla föredraget hos 4b. När eleverna i 4a håller föredrag gör man det alltid med stödord och det fungerar jättebra!