DIREKO – föräldramöte för f-klass 10/10 kl.18.30

Måndagen 10/10 är det dags för föräldrar till förskoleklassbarn på Mellanvångsskolan att bjudas in till DIREKO-möte.

DIREKO är en föräldrastödsatsning och står för dialog, relation och kommunikation. Alla föräldrar i Staffanstorps kommun erbjuds detta föräldrastöd under barnens uppväxttid genom föreläsningar på ordinarie föräldramöten från förskolan till årskurs 9.

Exempel på föreläsningsinnehåll är; information om barns pysiska och fysiska mognad, hur man som förälder främjar en bra relation med sitt barn, kost och sömn, bemötande, krav och uppmuntran, internet och datorspel, alkohol, narkotika och tobak samt pubertet och frigörelse.

Mötet hålls i skolans matsal kl. 18.30.

Välkomna!