Börjar det röra på sig?

Frågor från elever, föräldrar och personal angående Mellanvångsskolans framtid kanske är på väg att få svar. I dagens sydsvenskan (121218) kunde man läsa följande: Samrådsmöte kring detaljplan för Stanstorp 1:177 Mellanvångsskolan med kommunens tjänstemän samt representanter från Sweco och Staffanstorpshus onsdagen 11 januari 2012 kl.18.00 i Rådhuset, lokal Bjällerup A.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ombyggnad av Mellanvångsskolan samt uppförande av ny sporthall inom skolans fastighet. I förslaget finns även en omgestaltning av skolgården.

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Vi fortsätter att hålla tummarna och hoppas!