Snö

Mellanvångsskolans gemensamma regler vid snö-lek:

• Vi bygger, konstruerar och leker i snön!

ALL SNÖ- OCH ISBOLLSKASTNING ÄR FÖRBJUDEN!

Läs mer