Snö

Mellanvångsskolans gemensamma regler vid snö-lek:

• Vi bygger, konstruerar och leker i snön!

ALL SNÖ- OCH ISBOLLSKASTNING ÄR FÖRBJUDEN!

• Lek på is sker utan tacklingar och med hjälm.

• Pulkaåkning på kullen under 10-rast och/eller tillsammans med klass eller fritidshemsgrupp då lärare/pedagoger ger klartecken för detta.

ALL ÅKNING SKER MED PULKA ELLER ÅKLAPP OCH MED HJÄLM PÅ HUVUDET!

Med hopp om lekfulla vintermånader

Personalen på Mellanvångsskolan

Snöreglerna på Mellanvångsskolan