Isfågel i FA

FA har fortsatt sina experiment med is. 

Titta närmare på isfågelägget.