Besök av polisen

Årskurs 1 har i sitt tema om närmiljön arbetat med bland annat trafik. Idag kom två poliser på besök och berättade lite kring vad deras arbete går ut på och hur vi ska agera för att vara säkra ute i trafiken. Alla barnen fick sedan komma in i polisbilen och se hur den ser ut inuti.