Rådsavslutning m m

Alla våra råd samlades i matsalen för avslutning.

(slutet av terminen)

Läs mer