Rådsavslutning m m

Alla våra råd samlades i matsalen för avslutning.

(slutet av terminen)

Rådsavslutning, fotbolls-EM, ångmaskin och bangolf…

Bilder