Tillbakablick 2006-2011

Jag har arbetat länge på Mellanvångsskolan och är intresserad av att det som har hänt på skolan på något sätt ”ska bevaras för framtiden”. Digital-kameran och hemsidan har ju ökat möjligheterna för detta. Jag har dock fortfarande svårt att smälta att vi inte har riktigt koll på när våra traditioner ”Slå katten ur tunnan” och ”Må Bra-dagen” startade.

Läs mer