Tillbakablick 2006-2011

Jag har arbetat länge på Mellanvångsskolan och är intresserad av att det som har hänt på skolan på något sätt ”ska bevaras för framtiden”. Digital-kameran och hemsidan har ju ökat möjligheterna för detta. Jag har dock fortfarande svårt att smälta att vi inte har riktigt koll på när våra traditioner ”Slå katten ur tunnan” och ”Må Bra-dagen” startade.

Vår nuvarande hemsida är den tredje i ordningen. Den allra första var en egen variant som inte var kopplad till någon kommunsida. 2006 kom så den andra hemsidan. Nu var den kopplad till kommunens hemsida. Den här sidan har jag försökt ”rädda” genom att göra papperskopior. Det blir naturligtvis inga möjligheter att klicka på några länkar. En av de första nyheterna var när dåvarande 5a fick ta emot förstapriset i en åter-vinningstävling. Prisutdelningen ägde rum i Köpenhamn och prisudelare var kronprins Frederik (14 november 2006). Bilder finns även vid expeditionen.

Vår förra hemsida finns nu i fem oranga pärmar som Åsa säkert hittar en bra plats till i vårt skolbibliotek. De innehåller (delar av) läsåren 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 och 2010-2011.

Dessutom…:

– Vi tände ljus för en fredligare värld vårterminen 2008…

– Arbete med Kina 2008…

– 5a 2006-2007…

– Lägerskola på Bornholm

– Linné-jubileum

– Sommaren 2008…

– Fotoutställning:

   Vintern i Norrland (Jane W), Vårbilder våren 2009 (Johanna 1b), Bilder 

   vintern 2008 (J Lundgren, 5a), Vårvinter på Mellanvångsskolan mars

   2008 (Linus, 3-4a), Kersin besöker Auschwitz-Birkenau juni 2007

   och Mellanvångsskolan som jag ser det (Josefin Persson, PRAO)

Härmed ber jag också att tacka för visat intresse för Mellanvångsskolans hemsida. Det har varit fantastiskt spännande att under ett antal år arbeta med Mellanvångsskolans hemsida. I fortsättningen kommer jag bara att arbeta med blivande femmornas sidor (5a och 5b).

Tack för mig!

Per-Olof