Information om skolans idrottslektioner

Inför året 2014/2015 vill vi uppmärksamma er på några saker angående idrottslektionerna.

Deltagande

Efter att ert barn har varit hemma pga. Sjukdom och är tillbaka i skolan vill vi att de har idrottskläder med sig. Man kan vara med på det man orkar. Idrott är också ett ämne med kunskapsmål och det är viktigt att man deltar i den utsträckningen man kan.

Om ert barn av särskilda skäl inte kan delta under en längre tid eller har någon allergi /sjukdom som vi bör känna till, vill vi gärna att ni meddelar oss. Det går bra att maila och vill ni att vi ringer upp går det bra.

Det är även bra att få information om ni har astma eller något annat som hindrar er att delta maximalt.

Om ert barn inte ska vara med på idrotten, vill vi att de har en skriven lapp hemifrån anledningen till varför ert barn inte ska delta.

Dusch

Efter alla idrottlektioner är det obligatoriskt att duscha. Det spelar inte någon roll om ert barn ska idrotta på kvällen. Det är viktigt att ta hand om sin hygien även i skolan.

Finns det särskilda skäl till att ert barn inte får duscha vill jag att ni meddelar oss.

Skor

Alla som är med på idrottslektionen ska ha skor på fötterna. Skorna hjälper till att minska risken för halkolyckor och andra olyckor.

Med vänliga hälsningar

Maria Johansson   Mail. maria.johansson@staffanstorp.se

Sara Billberg         Mail. sara.billberg@staffanstorp.se

Emil Andersson    Mail. Emil.andersson@staffanstorp.se