Information från fritids

Vi har fått många önskemål om att vi ska skicka era barn till olika
aktiviteter på eftermiddagarna under barnens fritidstid. I och med detta
vill vi göra er uppmärksamma på vad som gäller i ansvars- och
försäkringsfrågan.

Läs mer