Information från fritids

Information från fritids


Vi har fått många önskemål om att vi ska skicka era barn till olika
aktiviteter på eftermiddagarna under barnens fritidstid. I och med detta
vill vi göra er uppmärksamma på vad som gäller i ansvars- och
försäkringsfrågan.
Om fritids ska skicka barn på aktiviteter under fritidstid är det på ert,
föräldrars, ansvar. Vi tar över ansvaret när barnet/barnen är tillbaka på
fritids.
Skolans olycksfallsförsäkring gäller inte om barnen lämnar fritids för att gå
på en av föräldrar anordnad/inbokad aktivitet. Den gäller endast om
aktiviteten är anordnad av Mellanvångsskolan t ex
modersmålsundervisning, utflykter och promenader.

Hälsningar
Rektor och personalen
på Mellanvångsskolan fritids

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available