Information från fritids

Information från fritids


Vi har fått många önskemål om att vi ska skicka era barn till olika
aktiviteter på eftermiddagarna under barnens fritidstid. I och med detta
vill vi göra er uppmärksamma på vad som gäller i ansvars- och
försäkringsfrågan.
Om fritids ska skicka barn på aktiviteter under fritidstid är det på ert,
föräldrars, ansvar. Vi tar över ansvaret när barnet/barnen är tillbaka på
fritids.
Skolans olycksfallsförsäkring gäller inte om barnen lämnar fritids för att gå
på en av föräldrar anordnad/inbokad aktivitet. Den gäller endast om
aktiviteten är anordnad av Mellanvångsskolan t ex
modersmålsundervisning, utflykter och promenader.

Hälsningar
Rektor och personalen
på Mellanvångsskolan fritids