Minnesanteckningar från skolråd

19 november hade vi skolrådsmöte på Mellanvångsskolan. Minnesanteckningar från mötet finner ni här.

Läs mer

Stängd dag på fritids

Den 7 januari 2015 kommer fritidshemmen på Mellanvångsskolan att vara stängda.

Läs mer