Minnesanteckningar från skolråd

19 november hade vi skolrådsmöte på Mellanvångsskolan. Minnesanteckningar från mötet finner ni här.