Sommarhälsning

Vi vill tacka alla för ett härligt läsår och önska alla en skön sommar. Information kring skolstart i augusti och läsårstider finner ni här.

Läs mer

Nya tillämpningsanvisningar för fritids

Nya tillämpningsanvisningar ”Information om fritidshemsverksamheten i Staffanstorps kommun”, samt en höjning av högsta avgiftsnivåerna/inkomsttaket  för maxtaxa, är beslutat i Kommunfullmäktige att träda i kraft 2015-07-01. Du hittar de nya anvisningarna här.

Läs mer