Nya tillämpningsanvisningar för fritids

Nya tillämpningsanvisningar ”Information om fritidshemsverksamheten i Staffanstorps kommun”, samt en höjning av högsta avgiftsnivåerna/inkomsttaket  för maxtaxa, är beslutat i Kommunfullmäktige att träda i kraft 2015-07-01.

Du hittar de nya anvisningarna här.